جشنواره شادیکار

لوازم خانگی

سبد حصیری کوزه ای

85,000 تومان105,000 تومان

کیف حصیری

55,000 تومان85,000 تومان

سطل حصیری

62,000 تومان132,000 تومان

کوسن لاچین

200,000 تومان290,000 تومان

نم گیر آشپزخانه

63,000 تومان76,000 تومان

حصیر بافی خوزستان

20,000 تومان90,000 تومان

پیشبند آشپزخانه

58,000 تومان78,000 تومان

ماگ طرح دار

70,000 تومان85,000 تومان

بشقاب حصیری

20,000 تومان50,000 تومان

زنبیل حصیری

30,000 تومان120,000 تومان

جا آبنباتی حصیری

20,000 تومان35,000 تومان

پوشاک

مواد غذایی

کیف

دستبند

دستبند رنگین کمان

29,000 تومان34,000 تومان

دستبند گل خاتون

85 تومان85,000 تومان

لوازم التحریر

کیسه های دوستدار محیط زیست

کف پاکتی گلدار

24,000 تومان30,000 تومان

کیسه خانواده

28,000 تومان50,000 تومان

کیسه جیبدار بزرگ

20,000 تومان50,000 تومان

زیورآلات

دستبند

57,000 تومان85,000 تومان

انگشتر مثلث سبز

19,000 تومان