جمعیت امام علی

جمعیت مستقل امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع) نخستین بار توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف در سال 1378 فعالیت های خود را آغاز نموده و با هدف ریشه کن کردن فقر و کاهش آسیب های اجتماعی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی عمده فعالیت های خود را بر شناخت تئوریک و میدانی معضلات محلات حاشیه نهاده و با مطرح کردن معضلات اجتماعی سعی در تقویت مشارکت عمومی نموده است. این جمعیت پس از اخذ مجوز وزارت کشور با فعالیت های گسترده در حوزه های مختلف اجتماعی در سال 1389 به عنوان اولین سازمان مردم نهاد ایرانی موفق به کسب مقام مشورتی سازمان ملل در کمیته اقتصادی اجتماعی (ECOSOC) شد. تمامی فعالیت های صورت گرفته با ایجاد طرح مسئله در مورد چرایی وجود معضلات اجتماعی و همچنین ارائه راهکار های عملی در جهت کاهش آنان بوده است. طرح های اجرا شده با تمرکز بر قشر آسیب پذیر بالاخص کودکان و زنان طراحی شده اند و تمامی اعضا که عمدتاً دانشجویانند به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند. جمعیت امام علی (ع) در حال حاضر با 35 مرکز در نقاط محروم کشور پیگیر ماموریت سازمانی خود می باشد. خانه ایرانی کانون بیشتر فعالیت های مددکارى جمعیت امام علی (ع) می باشد. جایی که ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو صورت می گیرد تا با آموزشی صحیح و ارتباطی عمیق میان یک معضل و راهکارهاى حل آن بتوان قدم هایی بزرگ در جهت بهبود وضعیت کودکان و بانوان بی پناه سرزمین ایران برداشت. به نوعی خانه ایرانی مرکز فعالیت هایی از جمله روانشناسی، جلسات مشاوره های فردی و گروهی، کلاس های آموزشی تحصیلی، هنری، فرهنگی و ورزشی برای کودکان، آموزش مهارت های خود اشتغالی برای زنان سرپرست خانوار، امور مربوط به درمان خانواده ها و… می باشد . در طی سالیان گذشته همواره استراتژی جمعیت برای انجام فعالیت های اجتماعی خود، نوآوری در استفاده از آیین ها و سنت های ملی و مذهبی موجود در جامعه و انطباق آنها با نیازهای روز جامعه برای کاهش معضلات اجتماعی بوده است، که از جمله می توان به آیین کوچه گردان عاشق، طفلان مسلم، صفای سعی، شام عیاران و… اشاره کرد که به طور مثال در آیین کوچه گردان عاشق در شانزدهمین سال برگزاری در شهر تهران با حضور بیش از هزار نفر و در کل کشور با مشارکت سه هزار نفر برگزار گردید.